leworęcznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Większość compositów ma jednak status wyrazów ustabilizowanych pod względem znaczeniowym i strukturalnym, o czym świadczy także ich funkcjonowanie w szeregach derywacyjnych typu: czarnowłosy : czarnowłos : czarnowłosak, czarnomazy : czarnomaz, chwalibursa : chwaliburski: chwalibur : chwaliburek..., płaskostopy : płaskostóp : płaskostopa : płaskostopiec, kosooki : kośnooczy : kosook, prawdomówny : prawdomówca, leworęki : leworęczny : leworęcznik. Między tego rodzaju współrdzennymi compositami przymiotnikowymi i rzeczownikowymi zachodzą wyraźne związki morfologiczne i znaczeniowe, trudno byłoby jednak ustalić kierunek pochodności w sensie genetycznym i synchronicznym, tym bardziej, że relacje te mogą dotyczyć nie pary wyrazów, ale wielu w tym samym szeregu derywacyjnym. W związku z tym można mieć wątpliwości, czy podstawą dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.