lianowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przerzutni odczuć i myśli w obrazowania słowne [...] Bezpośredniość, oszczędność obserwacji, wzmożone przez to napięcie uczuciowe, ześrodkowane na szczupłej przestrzeni, oto główne momenty treściowe poezji murzyńskiej [...] Tłumacze starali się wybrnąć z tej lianowej plątaniny w ten sposób, iż uzmysławiali sobie, jak by to i owo wyraził Murzyn dźwiękami polskimi w zakresie kiełkujących [...] form gramatycznych >[...] Osobiście nie twierdzimy, że jesteśmy poezją murzyńską zachwyceni: niemniej nauczyła nas ona wiele, a przede wszystkim czci dla bezpośredniej konieczności tworzenia 67...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.