liberalno-filantropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzory skandynawskie, s. 18 i n.) oraz amerykańskim, jak charakterystyka porównawcza systemów polskich pod zaborami (w której wszakże można by oczekiwać bliższego zróżnicowania regionalnego niektórych zaborów, przede wszystkim Wielkopolski, Pomorza i Śląska w zaborze pruskim) czy jak periodyzacja rozwoju oświaty w Polsce Ludowej — spotykamy problemy opracowane mniej wyczerpująco, czasem zaledwie zaakcentowane, czekające na dalsze badania. Tak np. rozróżnienie nurtów liberalno-filantropijnego i spontanicznego mas — proletariacko-chłopskiego nie znalazło wydatniejszego zastosowania w analizie poszczególnych systemów oświatowych. W szczególności nie dość silnie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.