licencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) korzystanych. Spisy te zawierać winny: a) nazwę, numer i rodzaj patentu; b) nazwę firmy lub nazwisko właściciela patentu oraz jego adres; c) nazwę kraju, z którego patent lub licencja zagraniczna pochodzi; d) datę zawarcia i ekspiracji umowy licencyjnej; e) warunki nabycia i eksploatacji; f) dane odnośnie wykorzystania patentu lub licencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.