ligninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LIGNINA [łac.], wata ligninowa, produkt przeróbki drewna (świerku, osiki) otrzymywany przez usunięcie ze zmielonej masy drzewnej właściwej 1. w postaci pochodnych rozpuszczalnych w wodzie; w rezultacie otrzymuje się celulozę sprasowaną na cienkie luźne arkusze bibulastej substancji, która ma dobre właściwości chłonne i używana jest jako materiał opatrunkowy zastępujący watę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.