limfocytopenia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leukopenia, zależna od neutrocytopenii i limfocytopenii, cechuje nieżytowy okres choroby. Liczba eozynocytów zmniejsza się, natomiast zwiększa liczba dużych monocytów. Plazmocyty wahają się w granicach 3—5°/o. Różnią się one morfologicznie od typowych prawidłowych plazmocytów i są bardzo zbliżone do dużych limfocytów. Pochodzą one prawdopodobnie z tkanki limforetikular...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.