lingwista-glossematyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można oddzielić formę od substancji i badać ją osobno. Zadaniem lingwisty-glossematyka jest właśnie studiowanie formy wyrażenia w stosunku do formy treści. Rozumiejąc w ten sposób termin forma, glossematycy nazywają często siebie formalistami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.