lingwistyczno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W prawdziwej gramatyce filozoficznej oraz w nauce o języku Geist der Utopie oraz Prinzip Hoffnung Blocha musiałyby sąsiadować z Jeżelisami i mogowcami Austina. Ontologiczne i lingwistyczno-analityczne podejścia powinny współistnieć we wzajemnym szacunku i w ostatecznym rozrachunku podjąć współpracę. Daleko nam jednak jeszcze do tak skonsolidowanej wizji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo