liniowo-logiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znany polski dydaktyk K. Sośnicki w artykule Struktura w procesie nauczania wyłożył swoje poglądy na struktury w nauce i nauczaniu. Czytamy tam: ,,Należy zauważyć, że analizując układ treści pewnej nauki, musimy szczególnie uważać na związki logiczne zachodzące między jej treściami lub też głównie na treściowe stosunki jej elementów, a więc na związki merytoryczne. W pierwszym wypadku idzie nam głównie o liniowo-logiczny układ systematyczny tych treści, w drugim o układ strukturalny”.1 Na dalszych stronicach znajdujemy zdania, które ostatecznie podają to, że strukturyzacja w nauczaniu polega na ,,uczeniu się treści nauk w układach logicznych”2. Natomiast układ strukturalny wiedzy określany jest przez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sawicki, Mieczysław (red.) 1973. Zasady i metody nauczania fizyki. Kurs podstawowy. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.