liryczno-refleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sposób przekazu. W wywodzie eseistycznym obok związków log. występują swobodne skojarzenia pomysłów, często np. oparte na —* paradoksie lub metaforze i nie podlegające naukowej weryfikacji, a obok formuł ścisłych — artystyczne obrazy i nierzadko elementy beletrystyczne, liryczno-refleksyjne itp. W krańcowych wypadkach e. zbliża się bądź do całkiem impresjonistycznego i dowolnego ujęcia, przybierając niekiedy charakter prozy poetyckiej, bądź do nauk. monografii czy też...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.