liryczno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na praźródło ody, tzn. odwołuje się do czasów starożytnych, kiedy to oda związana była z obrzędami religijnymi. Nieco modlitewny charakter sugerują ręce. Tytuł ten ma z pewnością charakter wielointerpretacyjny. Można go odczytać także jako zapowiedź liryczno-retorycznej wypowiedzi utrzymanej w wysokim stylu, kierowanej do określonego adresata — tj. do rąk. Dzięki temu walorowi tytuł jawi się jako metaforyczna aluzja pomieszczonych w tomie treści. Taką interpretację tytułów wspiera kontekst w jakim wyraz oda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.