lis-przechera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chaucerowskich rysów humoru. Związek ze sztukami plastycznymi odsłaniają opisy świątyń w opowieści rycerza i obraz natury, artystki kształtującej, umiejącej to formę and peynten, kształtować i malować jak rzeźbiarz gotycki, w opowiadaniu lekarza — i tak samo bliski ikonografii ówczesnej barwny opis zimy w opowieści Franklina lub odmalowanie lisa-przechery i pogoni za nim. Wiele fresków we Włoszech i w Anglii, w angielskim malarstwie ówczesnym „zwrot od konwencji ku życiu w jego konkrecie barwnym i często drobiazgowym i zabawnym“ — to tło właściwe dla Chaucera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.