literacko-fachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (obok Tromsó) najbardziej wysuniętych na północ uniwersytetów. A jednak w ostatnim ćwierćwieczu wśród części miejscowej inteligencji Grenlandii oraz w samej Danii rodzą się poważne wątpliwości, czy język inuicki jako język rybaków (a więc prostego ludu), o skomplikowanej w dodatku strukturze gramatycznej, może spełniać rolę języka urzędowego, powszechnie używanego na co dzień, a bardziej jeszcze funkcję języka literacko-fachowego. Czy w tym przypadku możliwe jest równorzędne partnerstwo z językiem duńskim czy angielskim, znanym części mieszkańców Grenlandii. Warto dodać, iż w duńskiej ustawie z 1967 roku mówiło się jeszcze o języku duńskim jako podstawowym na Grenlandii języku szkolnym i urzędowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.