literackokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podstawową. W zasadzie będzie więc to przede wszystkim omówienie dorobku w dziedzinie krytyki literackiej. Tylko na prawach swoistego aneksu obejmie ono niektóre pozycje z dziedziny eseju wykraczającego poza literackokrytyczną problematykę. Wypadnie więc zrezygnować w związku z tym i w związku z płynnością granic objętych niniejszą rubryką gatunków z jakichkolwiek prób statystycznej rejestracji dorobku w omawianej dziedzinie literatury. Jest wiele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte