literarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sobie bogaty program. Dysponuje więc Instytut Badań Literackich następującymi katalogami (stale uzupełnianymi lub będącymi w opracowaniu): Kartoteką literariów średniowiecznych (12 050 opisów); Kartoteką rękopiśmiennych literariów staropolskich, 1550—1750 (około 4000 utworów); Kartoteką druków staropolskich, w układzie rzeczowym (ok. 90 000 kart); Kartoteką bibliografii Frycza Modrzewskiego, wydaną drukiem 1962, uzupełnianą (ok. 4500 pozycji); Kartoteką dra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.