literowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wolnie nieraz kilka razy w ciągu życia. Jego dzieci mogły używać zupełnie innych godeł. Różne były ich rodzaje: mówiące, które przedstawiały jakieś przedmioty, literowe, składające się z liter lub monogramu, a wreszcie t. zw. godła nieme, przedstawiające kreski proste i krzywe w różnych kombinacyach. Te ostatnie godła są najliczniejsze i przedstawiają cechy odrębne, wyróżniające heraldykę polską od zachodnio-europejskiej. Niektórzy — nieliczni — z naszych uczonych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.