litewsko-polski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kupowane przez Polaków“. Nauczanie historji miało również posiadać te same wady, ponieważ nauczano, iż król Jagiełło jest trucicielem swych braci i hańbą Litwy“. W ten sposób tradycje i wspomnienia o unji litewsko-polskiej były przepełnione nienawiścią. W kilka dni później, 4 października, kilka pism polskich ogłosiło „Głos zrozpaczonych z obozu koncentracyjnego w Womiach do narodu polskiego“. Odezwa ta jest dato...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.