litograf-rysownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ jest to technika dzisiaj niemal zupełnie zapomniana, pozwolę sobie w kilku słowach przypomnieć, jak w tym okresie czasu odbywał się druk tą techniką. Drukowano z kamienia litograficznego, który poddawany był specjalnej obróbce. Na kamieniu dobrze wygładzonym, wymytym i osuszonym litograf-rysownik za pomocą kalki nanosił ręcznie przy użyciu pióra i pędzla rysunki i teksty z projektu wykonanego na papierze. Szczególną uwagę przy tym należało zwracać na to, aby nie dotykać palcami kamienia, który mógł w ten sposób ulec zatłuszczeniu. W pracy tej nie były wyma...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Badziak, Kazimierz, Michalak, Henryk, Szukalak, Marek 1987. Przeszłość i teraźniejszość. Łódzkie Zakłady Graficzne 1912-1987, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.