litologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) L. pod względem geol. jest częścią Platformy Czarnomorskiej ; tworzy płaską nieckę poprzecinaną uskokami, zbudowaną z utworów górnej jury oraz kredy, reprezentowanych przez zróżnicowane litologicznie skały (białą kredę piszącą, opokę, siwak); na utworach kredy zalegają płatami utwory trzeciorzędu, stanowiące kulminacje w pd. części wyżyny (Krągły Goraj, 390 m...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.