litopancerzowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozróżnia się 2 podgromady: s. niższe, czyli —► członowce, członopancerzowce, Entomostraca, o ciele składającym się z 8 do 50 segmentów, odnóżach dwugałęziowych, telsonie widełkowatym, obejmujące: —> liścionogi, małżoraczki, śpiewki, wąsonogi, widłonogi, 1 s. wyższe, czyli —► pancerzowce, litopancerzowce, Malacostraca, o ciele z 21 segmentów (wyjątkowo 22), z 8 parami odnóży tułowiowych i 6 lub 7 parami odnóży odwłokowych, obejmujące: —*■ obunogi, równonogi, raki (z rakami właściwymi, krabami i krewetkami), ustonogi. S. znane są już z kambru. Pierwotne formy s...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.