litwinizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) litewskim, łotewskim, czy polskim. Młody jeszcze nacjonalizm litewski bardzo zdecydowanie konsekwentnie zwalcza to wszystko co świadczy o polskości na Litwie. Jest to niekiedy naiwna litwinizacja nazwisk ludzi znanych z historii, polityków, uczonych, pisarzy, artystów, niekiedy nawet aktualnie żyjących w Polsce i działających jako Polacy, lecz np. związanych w jakiś sposób z najnowszą historią przedwojenną Litwy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.