lodówkozamrażarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kich np. jak łyżworolki, nartorolki, radio mag n eto iom, chłodziarkozamrażarka, lodówkozamrażarka, pralkowirówka, pralkosuszarka, będących nagrodami w licznych konkursach telewizyjnych oraz obiektami telezakupów w telesklepach. Pewien wpływ na popularyzację wymienionych derywatów mają też drobne ogłoszenia prasowe oraz reklamy radiowe i telewizyjne, w których nazwy omawianego typu pojawiają się w częstością większą niż przeciętna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.