lodożerca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poetę — wierszohójcą (CCC 109). Na wzór biurokracji utworzono piór ok rację (CW 14/32, 4), zgodnie z wzorem bawidamek — b awim amk a (nazwa żołnierza, który w parku flirtuje z mamkami CW 7/31, 3). Groźna treść wyrazów ludożerstwo, ludożerca, ludojad została sprowadzona do błahej i śmiesznej w formacjach lodożerca, l o d o j ad (Szp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1974. Polski dowcip językowy, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.