logarytmicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niż motyw kontrastowy. Reemisja szarej skali stopniowana jest logarytmicznie i dlatego średnia luminancja mierzona światłomierzem odpowiada średniej arytmetycznej rozpiętości luminancji skal, względnie średniemu stopniowi każdej skali. Stąd też wynik pomiaru zależy także od wielkości kontrastu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.