logicysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nigdy w pełni od intuicji coraz wyższych. Znaczenie intuicji pozostaje podstawowe, jeśli chodzi o nowe odkrycia matematyczne (por. B. et P., s. 240—241) i tutaj nie może być nigdy wyeliminowane bez reszty. 3) Wobec powyższego w błędzie są zarówno formaliści i logicyści, którzy proklamują ideał matematycznej wiedzy całkowicie od intuicji niezawisłej (po cichu, w kłopocie odwołując się zresztą do jej form poszczególnych 10), jak również intuicjoniści, którzy aksjomaty, logikę, język matematyki uznają tylko za bierny i zawsze niedoskonały refleks intuicyjnej konstrukcji czuciowej bądź Iracjonalnej. Są w błędzie, albowiem matematyczna wiedza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.