logicystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wpływowy w okresie międzywojennym, propagujący hasło walki z filozofią tradycyjną, —» metafizyką, oraz głoszący postulat uprawiania „filozofii naukowej”, pojmowanej jako logiczna analiza języka. W szerszym rozumieniu n. nazywa się czasem — niezbyt trafnie — cały nurt „logicystyczny” w filozofii współczesnej, inspirowany przez rozwój logiki mat. i w niej upatrujący podstawową metodę unaukowienia filozofii. N. uformował się w latach dwudziestych w Austrii i w Niemczech. Reprezentowało go głównie —» Koło Wiedeńskie (M. Schlick, R. Carnap, Ph. Frank, H. Hahn, O...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo