logicyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsza z tych prac zawiera między innymi ostrą krytykę psychologizmu, substancjalizmu, empiryzmu i logicyzmu w pojmowaniu przyczynowości oraz podaje definicję stosunku przyczynkowego, która w skrócie brzmi jak następuje: stosunek przyczynowy jest to zespół następujących stosunków — a) gdy istnieje przedmiot A, zwany przyczyną, to musi istnieć przedmiot B, zwany skutkiem; b) 	gdy istnieje przedmiot B, to nie musi istnieć przedmiot A (dany skutek może być wywołany przez różne przyczyny); c) gdy nie istnieje przedmiot A, to nie musi nie istnieć przedmiot B; d) gdy nie istnieje przedmiot B...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.