logicyzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) u W sprawie uniwersaliów językowych zob. np. Hockett 1979 oraz NvL V. Dalszą literaturę podaje Lewandowski 1973, 787. Jak wspomnieliśmy (w pkt. 5.1), w pracach logików termin „teoria języka” ma inne znaczenie: oznacza jeden z działów logiki, zwany również semiotyką logiczną. Zapewne w związku z tym niektórzy logicyzujący językoznawcy (np. Chomsky 1968, 126) wolą nazywać naukę o uniwersaliach języka naturalnego gramatyką uniwersalną. a nie teorią języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.