logiczno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wym znaczeniu w późnej filozofii Camapa. W językach komputerowych tradycyjne pojęcia mathesis, symbolicznej reprezentacji i uniwersalizmu są obecne jedynie implicite, chociaż stanowią ich specjalny składnik.134 Zarówno „międzyjęzykowe”, jak i logiczno-analityczne podejście w nieznacznym stopniu wpłynęło na pogłębienie naszego zrozumienia języka naturalnego i sposobów jego używania. Nie znaczy to wcale, że filozofia języka i formalna logika, od Fregego i Wittgensteina po Priora i Quine’a, nie zdołały osiągnąć rezultatów świadczących o zdumiewającej subtelności. Lecz punkt ogni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.