logiczno-fleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5) Synteza równoczesna (symultaniczna). Jest to zdolność do odczuwania związków logiczno-gramatycznych pomiędzy składnikami językowej wypowiedzi słownq. Anatomicznym odniesieniem tej zdolności jest styk trzech płatów: skroniowego, ciemieniowego i potylicznego. Uszkodzenia tej okolicy (por. p. 1) prowadzą do zaburzeń mowy o typie afazji semantycznej (brak rozumienia i posługiwania się grupami wyrazów będącymi w układach logiczno-fleksyjnych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.