logiczno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zestawienie to wskazuje, że język odgrywa w Dziadach odmienną rolę niż w dramacie klasycznym. W Odprawie posłów greckich i w Barbarze tekst literacki — harmonijnie rozczłonkowany układ dialogów przeplatanych monologami — tworzy ośrodek artystyczny utworu. Dramat klasyczny ma charakter literacki, jest przede wszystkim zwartym i jednolitym układem formuł logiczno-retorycznych, podzielonych na głosy. W Dziadach ta struktura logiczno-retoryczna ulega rozbiciu. Układ formuł zdaniowych rozpada się na cząstki nie przystające do siebie, nie sumujące się w całość językową. Poszczególne kwestie wygłaszane są w różnym tempie, w rozmaitym tonie; ośrodek artystyczny dramatu przesuwa się z formuły językowej na treść myśli, z jej znaczenia logicznego na zawartość psychologiczną i wreszcie na bohatera, który z deklamatora recytującego wyznaczoną mu porcję zaokrąglonych okresów przeobraża się w samoistne ognisko działania i dziania się scenicznego. W ten sposób...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.