logos-bóg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SZKOŁA W ANTIOCHII \ » — • Szkoła ta była starą uczelnią chrześcijańską pochodzącą jeszcze z czasów późnego antyku. Spekulacje wokół Trójcy żywe były w niej od dawna i tam właśnie jako pierwszy podejmuje w wieku IV zagadnienie Logosu-Boga Lukian z Antiochii, następnie jego uczeń Ariusz, który swoje wykształcenie teologiczne, uzyskał w szkole w Antiochii; po nim — jego następcy Aetius i Eunomios, z których filozoficznie donioślejszy jest Eunomios, obaj przejawiający tendencje racjonalistyczne w interpretacji dogmatu i dający przed objawieniem pierwszeństwo rozumowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.