lokalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łu Administracyjnego. W każdym razie wobec niezbyt dużej liczby takich wypadków, gdzie można byłoby wyraźnie stwierdzić zwiększone zużycie (poręby leśne, cukrownie, browary, gorzelnie, cegielnie, większe fabryki i t. p.). należy uznać, że zagadnienie to było naogół rozwiązane lokalnie i ani dla finansów drogowych ani dla przedsiębiorców (płatników) nie miało poważniejszego znaczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.