lubecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kapitułę Warmińską.1  2) W tym czasie elekt Warmiński Maurycy Ferber, znany Rzymowi, bo za Leona X był szambelanem i pisarzem apostolskim (camerarius et scriptor apostolicus) nadto proboszczem w Gdańsku, kanonikiem katedralnym Lubeckim, Rewelskim, Dorpackim i Warmińskim; 17 już Lipca uzyskał prekonizacyą od papieża Adryana VI, o czem gdy od króla uwiadomiony został, zjechał na sejm do Piotrkowa, złożył przysięgę na wierność królowi Zygmuntowi i tu od prymasa Jana Łaskiego w pierwszych dniach Października roku 1523 sakrę biskupią odebrał.3) Z Piotrkowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.