ludowo-centrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stapiński wraz z 5 kolegami wystąpił z Koła Polskiego i przeszedł do opozycji. Natomiast prawicowa większość klubu uchwaliła założenie nowego stronnictwa pod nazwą PSL-Piast. Na jego czoło wysunął się Wincenty Witos, gospodarz wiejski spod Tarnowa, rozpoczynający wtedy karierę polityczną. Na razie większość wsi zachodniogalicyjskiej dochowała wierności Stapińskiemu. Było jednak ważnym zdarzeniem wyłonienie się w Galicji nowego kierunku, ludowo-centrowego, zwalczanego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.