ludowo-plebejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) związek z komedią poi. oświecenia wykazują Pan Geldhab i Cudzoziemczyzna-, najoryginalniejszą, najodważniejszą obyczajowo i najświetniej napisaną komedią sprzed 1830 jest Mąż i żona-, napoleończyk F. swoje doświadczenie z lat spędzonych w pułku najzabawniej przedstawił w Damach i huzarach. Silny w jego pisarstwie nurt ludowo-plebejski najbardziej doszedł do głosu w Gwałtu, co się dzieje!, gdzie intryga rozbudowana została na kanwie dwu pradawnych facecji plebejskich: o ślusarzu, co zawinił, i kowalu, którego powiesili, oraz o świecie rządzonym przez kobiety; Osiekiem, gdzie rozgrywa się akcja, rządzą trzy stare jędze, w których ośmieszającym postępowaniu nie trudno rozpoznać aluzję do trzech mocarstw zaborczych, podobnie jak później w Panu Jowialskim plebejski motyw chłopa przemienionego w króla wymierzony będzie w austr. biurokrację panoszącą się w Galicji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.