lufka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ list pański nosi datę godziny pierwszej, kiedy ruble stały na 168 marek, a my otrzymaliśmy go o piątej, kiedy ruble spadły na 165 marek, więc należy się nam trzy marki dopłaty za różnicę kursu. Prosimy o szybkie zregulowanie rachunku, gdyż inaczej Baudouin będzie się czuł obrażonym.” Druga lufka, z której zabili mnie przyjaciele, wygląda tak:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1961. Kroniki. T. 11, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.