lwowskość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) której sam nawet niedosłyszalny szmer płynących godzin był pogodny i kojący. Lwowskość była częścią Ortwina, wypełniającą luki i niespełnienia jego działalności pisarza. Stojąc kiedyś przed antrum leonis, dość posępną kamienicą, która była własnością Ortwina, i gdzie znajdowało się jego mieszkanie, uświadomiłem sobie nagle, że jego niedopełniona, jak słusznie pisze Terlecki, egzystencja była w jakiś niewidoczny sposób harmonijna i szczęśliwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.