mężczyzna-nabywca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sztuka ta godzi w mit „wzoru osobowego44 uformowany przez kapitalistyczną „literaturę pocieszenia44 dla kobiet. Owym wzorem jest albo mężczyzna-nabywca, albo kobieta-diva, stanowiąca ideał do naśladowania. Przykładem kultu mężczyzny są dzieje Rudolfa Yalentino, aktora filmowego bynajmniej nie znakomitego, który przez swój typ urody „Włocha, bruneta sentymentalnego44 o rysach regularnych i powłóczystym spojrzeniu, oraz dzięki rolom hrabiego-uwodziciela uzyskał sławę tak histeryczną, że po jego przedwczesnej śmierci kobiety popełniały samobójstwo na grobie, w którym leżał w srebrnej trumnie, ufundowanej przez wielbicielki. Mężczyzna jest władcą, legen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.