młodowulkaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nitach) zdarzają się pięknie wydzielone zeolity. Hydrotermalne kontakty magmowe w niewielkich głębokościach mogą również wytworzyć niektóre zeolity wśród różnych skał osadowych. Znamionują one również niektóre regionalnie rozprzestrzenione kompleksy skalne, zwłaszcza młodowulkanicznego pochodzenia, stąd też stanowią charakterystykę osobnej facji mineralnej, zwanej facją zeolitową i uważanej za najniższy stopień metamorfizmu regionalnego, przy najniższych ciśnieniach i temperaturach. Spotykano też zeolity (np. fillipsyt) we współczesnych mułach na dnie oceanów, gdzie niewątpliwie tworzyły się one w temperaturze całkiem niskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.