młodzież

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od kategorii wieku 13—19 lat, do której odnosi się pojęcie teen-age culture, pochodzi również popularna po wojnie nazwa chłopca lub dziewczyny w tym wieku teen-ager. Teen-age culture nie odpowiada potocznemu rozumieniu określenia „kultura młodzieży”, w którym zawiera się uznanie obyczajowego autorytetu dorosłych przez młodżież. Teen-age culture oznacza autonomiczną kulturę młodych. Pani Jessie Bernard, profesor socjologii w Pennsylvania State University, podkreśla mocno, że teen-age culture jest w swojej istocie kulturą klasy wolnej od pracy, jest „produktem obfitości” 51; jest kulturą zbytku wśród młodzieży. Nie obejmuje ona ogółu młodzieży i nie jest jednorodna; jest odmienna w różnych kręgach młodzieży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.