młodzieżowo-taneczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wiadomo, obydwa te kierunki odnoszą się z pogardą do trzeciego: do muzyki „popularnej”, piosenkarskiej, młodzieżowo-tanecznej (rock-roll) itd. A przecież jedni drugim zarzucają: konsumenci jazzu „symfonistom” martwotę, brak poczucia aktualności i elitaryzm; przeciwnicy jazzu natomiast utożsamiają go 106...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1966. Salon dla miliona, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.