macierzowo-wektorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sięgu. Stosowane są dwie metody obliczeń współczynników pełnej nakładochłonności w skali całej gospodarki: — metoda dokładniejsza i trudniejsza J, która polega na sporządzeniu rachunków macierzowo-wektorowych tego typu, co opisane w pierwszej części niniejszego załącznika, w stosunku do układu obejmującego całą gospodarkę (w układzie tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1970. Z teorii i praktyki planowania, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.