madleński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przez około 30 000 lat, aż do czasu tzw. środkowej epoki kamiennej (mezolitu), na ziemiach polskich bytowały różne grupy ludzkie o sposobach życia wyróżnionych przez archeologów jako oryniacki (od miejscowości Aurignac we Francji), altmühlski (od miejscowości Altmühl koło Hamburga) czy madleński (od Madeleine we Francji). Narzędzia krzemienne ulegały dalszemu doskonaleniu, tym bardziej że musiały być — jako piłki, wiertła czy rylce — stosowane do wyrobu przedmiotów z kości i rogu, surowca coraz częściej używanego. Nadal dominowało łowiectwo i zbieractwo, coraz większą rolę zaczęło jednak odgry wać rybołówstwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Topolski, Jerzy 1986. Zarys dziejów Polski, wyd. 2, Warszawa : Interpress
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.