magadański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) EWENI, dawna nazwa Łamuci, lud tunguski mieszkający w Jakuckiej ASRR, w obwodzie magadańskim (Czukocki ON), obwodzie kamczackim i w Kraju Chabarowskim; 9,4 tys. (1959); podstawowym zajęciem E. była koczownicza hodowla reniferów, rybołówstwo i myślistwo; w zakresie kultury społ. i materialnej zbliżeni do 549...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.