magazynowo-mieszkalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przebieg dalszego procesu ilustrują nam nowe formy: niewielki gródek wybudowany częściowo na rozsypisku starszego grodu i rozległe podgrodzie zabezpieczone wałem poprzecznym od strony lądu. Starszy plan układu przestrzennego nie uległ tu — poza zmniejszeniem powierzchni gródka do 6oo m2 a rozszerzeniem powierzchni podgrodzia o około 20000 m2 — zmianie zasadniczej. Z inwentarza ruchomego i nieruchomego obu elementów wynika, że gródek jest miejscem magazynowo-mieszkalnym nielicznej grupy osób nie tworzących rodzin a pełniących funkcje nadrzędne, administracyjne w stosunku do podgrodzia i pozostałego zespołu osad. Podgrodzie, którego obfity inwentarz wyraża intensywność życia, stanowi wyraźny ośrodek produkcji. Dotąd stwierdzono obecność kilku warsztatów kowalskich, jednego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.