magazynowo-skupowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) magazynowano i wydawano nawozy sztuczne193. Wreszcie lata 1988—1992 miały przynieść dalszą modernizację urządzeń magazynowo-skupowych, rozbudowę i unowocześnienie masarni oraz piekarni, uruchomienie w Józefowie pralni, dużej rozlewni wód gazowanych, skupu opakowań szklanych194. Wobec zwiększającej się liczby mieszkańców i znacznego rozwoju turystyki, zbyt skromne były moce przerobowe w pionie spożywczym. Np. w 1987 r. wyno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ćwik, Władysław 1992. Dzieje Józefowa, Rzeszów : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.