magiczno-leczniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pomyślności. O czynnościach wróżebnych u Germanów pisał już Tacyt, a ich potwierdzenie znajdujemy w licznych innych źródłach. W wypadku ofiar będą to zabiegi o charakterze irracjonalnym. W wypadku jednak zabiegów magiczno-leczniczych będziemy w stanie zauważyć w nich pewne elementy działania racjonalnego mimo występowania w nich równocześnie znanych z czasów już średniowiecznych wezwań do bóstw. O pasywnym podporządkowaniu się nieuniknionemu losowi nie było — poza literaturą — u społeczeństw germańskich mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.