magiczno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) widziały się autorowi Dziadów części trzeciej znaczące i cenne? Bo przecież musiał czytać pismo, które wychodziło w Wilnie w latach jego studiów uniwersyteckich, 0 którym głośno było w prasie i którego teorie propagował jego bliski przyjaciel, Zan71. Choć do magnetyzmu jako systemu zabiegów magiczno-lekarskich nie nabrał przekonania, bliskim musiało mu być to zaplecze ideologiczne magnetyzmu, jakie znalazł w „Pamiętniku”: walka z uroszczeniami rozumu, pogląd na świat, który chciał zaspokajać tęsknoty religijne, wiara w świat nadprzyrodzony interweniujący w życie ludzkie i z którym człowiek może wejść w bezpośredni kontakt, rehabilitacja wierzeń ludowych, pojętych nie jako zabobony, ale jako swoisty wyraz prawdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weintraub, Wiktor 1998. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.