magiczno-magnetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypowiedzi o całej powieści96. Jako jedyny, obok Grunenthala, eksponuje on idealną miłość Kreislera do Julii i podobnie do recenzenta z „Literarisches Wochenblatt” pozytywnie traktuje połączenie biografii z autobiografią, co zapobiega, jego zdaniem, monotonii w powieści. Natomiast nie znajduje w jego oczach aprobaty postać mistrza Abrahama, związanego z magiczno-magnetycznymi zabiegami. Uważa on że Hoffmann nadużył tego motywu i zarzuca mu dążność do taniego efekciarstwa, wreszcie podkreśla powtarzające się do znudzenia w poprzednich recenzjach podobieństwo utworu do dzieł Jean Paula. W moim mniemaniu jest to niezbyt głęboka ocena powieści. Mimo celnych pojedynczych uwag, Schwenk powtarza i reasumuje wyrażone już uprzednio osądy znane z recenzji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Marek 1994. Powieść E. T. A. Hoffmanna „Kota Mruczysława poglądy na życie”. Próba monografii, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.